ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ระบบบันทึกภาระงาน

แบบบันทึกข้อตกลง / แบบรายงานแบบข้อตกลง (TOR) ป.01 - ป.04 / แบบบันทึกการลางาน

ระบบบริหารจัดการงานบุคคล

แบบรายงานลงเวลาปฏิบัติงาน / แบบลางานออนไลน์

MSU Identity Standard

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ สิ่งซึ่งแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัย

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนการศึกษาแบบเต็ม / ทุนการศึกษาบางส่วน / ทุนสนับสนุนกิจกรรมและโครงการ

ระบบการ ยืม/คืน วัสดุอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

แบบรายงานการยืม-คืนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ระบบจองป้ายประชาสัมพันธ์

แบบรายงานการจองป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

สถิติการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับ 1 มกราคม 2565

017985
Users Today : 17
Users Yesterday : 32
This Month : 972
This Year : 10005
Total Users : 17984
Views Today : 39
Total views : 54625
Who's Online : 1