ติดต่อ-สอบถาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MahasarakhamUniversity

ติดต่อ :

โทรศัพท์โอนสายอัตโนมัติ : 043-719800 ภายใน 1233 , 1234

โทรศัพท์/โทรสาร : สำนักงาน : 043-754315

โทรศัพท์/โทรสาร : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ : 043-754241

E-mail : info@msu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/PR.MSUThailand/

งานบริหารทั่วไป : เบอร์ภายใน 1233,1301

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ : เบอร์ภายใน 1722,1234

งานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : เบอร์ภายใน 1377,1299

งานโทรทัศน์ : เบอร์ภายใน 1357

กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ : เบอร์ภายใน 1338,1253

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

วันเวลาปฏิบัติงาน :

  • จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 16.30
  • เสาร์ - อาทิตย์ ปิด
  • วันนักขัตฤกษ์ ปิด
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com