ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4315 ภายใน 1233,1234

E-mail : info@msu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/PR.MSUThailand/