มมส ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Ran 
Read more
มมส ติดอันดับโลก จาก THE World University Ran 
Read more
🟢 ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 
Read more
🟢 ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส ส 
Read more
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิน 
Read more
มมส ครองอันดับที่ 6 ร่วมระดับประเทศ จากการจัด 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้รับการจัดอันดับ 
Read more
ฮีตเดือน 5 สรงน้ำพระ สักการบูชา “พระพุทธกันทร 
Read more
มมส คว้าที่ 1 ของไทย ในการจัดอันดับ EduRank 2 
Read more
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com