ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

🟢 ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐิน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐินและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

⭕ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี “กฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เลขบัญชี ๔๒๙-๐๖๕๙๓๔-๖

☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ หรือ มือถือ ๐๙๓ ๕๓๖๒๒๑๒

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com