มมส ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 และมีความโดดเด่นในด้านการรับนิสิตแลกเปลี่ยน

มมส ได้รับการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 และมีความโดดเด่นในด้านการรับนิสิตแลกเปลี่ยน

Quacquarelli Symonds (QS) ได้ประกาศผลการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการจัดอันดับที่ 751-800 ของมหาวิทยาลัยในเอเชียและได้รับการจัดอันดับที่ 127 ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การประเมินผลการจัดอันดับ แบ่งออกเป็น 11 ด้าน ได้แก่ 1. Inbound Exchange Students 2. Academic Reputation 3. Employer Reputation 4. Citation per Paper 5. Faculty Student Ration 6. International Faculty Ratio 7. International Research Network 8. International Student Ration 9. Outbound Exchange Student 10. Paper per Faculty และ 11. Staff with PhD โดยในปี 2024 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความโดดเด่นในด้าน Inbound Exchange Student โดยได้รับการจัดอันดับที่ 6 ของประเทศไทยและได้รับการจัดอันดับที่ 174 ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย และได้รับการจัดอันดับในด้าน Academic Reputation และ Employer Reputation อันดับที่ 251 (ร่วม) ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย

จากผลคะแนนการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2024 ยังแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลประเมินมากกว่าค่ากลางเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในเอเชีย อยู่ 2 ด้าน คือ 1) Inbound Exchange Students และ 2) Staff with PhD

ข่าว : จีรนันท์ สุทธิจันทร์
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com