บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทอดถวายวัดคำมะมายน้อย อำเภอแกดำ

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมแห่ต้นเงินสมทบกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทอดถวายวัดคำมะมายน้อย อำเภอแกดำ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ บริเวณตลาดน้อย กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ขบวนแห่ต้นเงินของบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมเดินในขบวนแห่องค์กฐิน ตั้งจุดรับบริจาคจตุปัจจัย อัฐบริขาร บริวารกฐินจากศรัทธาสาธุชน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา คณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบต้นเงิน พร้อมรับฟังแสดงพระธรรมเทศนา จากพระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนูญญพโล) เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา จังหวัดมหาสารคาม พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10847

ภาพ : บุณฑริกา ภูผาหลวง และ อภิราม ทามแก้ว
ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com