บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 55 ปี

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 55 ปี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการสภา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 55 ปี

โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่
– การออกร้านจำหน่ายสินค้าคณะ/หน่วยงาน บุคลากรเเละนิสิต
– การเเสดงนิทรรศการผลงานนิทรรศการคณะ/หน่วยงาน
– การประกวดเดี่ยวดนตรีพื้นบ้านอีสาน
– กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล
– กิจกรรมการประกวดประพันธ์บทกลอนเนื่องในโอกาส 55 ปี
– การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่าย และรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 043-754443 เบอร์ภายใน 1298

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10842

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com