บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดคำมะมายน้อย

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดคำมะมายน้อย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566 ทอดถวาย ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ ตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐิน ส่งเสริมการเรียนรู้ในการจัดงานและเตรียมงานบุญกฐินในด้านวิชาการแก่นิสิต และบุคคลที่สนใจ รวมถึงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กับวัดและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เคลื่อนขบวนองค์กฐินจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังวัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม และร่วมถวายผ้ากฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 และถวายปัจจัย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 511,999 บาท โดยเงินจำนวนนี้ สมทบทุนเพื่อจัดสร้างอุโบสถ หรือใช้ประโยชน์ในกิจของสงฆ์และชุมชน และในพิธีต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10848

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com