บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐินสามัคคี และวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานทอดกฐินสามัคคี และวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี มมส

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้แทนคณะ/หน่วยงาน และองค์กรนิสิต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและแจ้งรายละเอียดการจัดโครงการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในระหว่างวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ทอดถวาย ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

และกำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 55 ปี ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10835

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com