ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน

🟢 ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน

🔴 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำรูปแบบตราสัญลักษณ์ 55 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 55 ปี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566

⭕ จึงขอเชิญชวนให้คณะ/หน่วยงาน นำตราสัญลักษณ์ 55 ปี ไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน กิจกรรม โครงการ ดังนี้
1. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ และอื่นๆ
2. หัวกระดาษหนังสือราชการ รายงานการประชุม รายงานโครงการ/กิจกรรม
3. อื่นๆที่เหมาะสม

📌 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบตราสัญลักษณ์ 55 ปี ได้ที่ QR Code หรือที่
⭕ ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส : https://citly.me/xP37t
⭕ คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส : https://citly.me/RlPNz

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ติดต่อ-สอบถาม
แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 กลุ่มงาน และ 1 งาน ดังนี้ 1. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ 2. กลุ่มงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 3. กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ 4. งานบริหารทั่วไป
ติดต่อบุคลากร
ติดต่อ – สอบถาม
กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • 0-4375-4315 ภายใน 1233 , 1234
  • info.msuthailand@gmail.com