บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์เสริมสิริมงคล

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsมมส ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์เสริมสิริมงคล เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย  รายละเอียดเพิ่มเติม...