บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsมมส สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยฯ ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (เขตพื้นที่ในเมือง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง สมโภช พระพุทธกันทรวิชัยสมัยธรรมนายก ประจำปี 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม...