บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกขึ้นสู่หอสรง

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และงานสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น ณ หอพระกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก (ม.เก่า) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ลงจากหอพระเพื่อขึ้นสู่หอสรง เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล  รายละเอียดเพิ่มเติม...