มมส ผุดไอเดียรวมสื่อดิจิทัลหวังเข้าถึงบุคลากร-นิสิตมากขึ้น!

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsในที่ประชุมวันนี้กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้ร่วมกับกองอาคารสถานที่ ประชุมหารือกัน เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุผ่านรถรางมหาวิทยาลัย หรือ MSU Radio on Tram ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโปรเจคของกลุ่มงานสถานีวิทยุ ในการนำข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสาระบันเทิงต่างๆ ลงในรถรางมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการของรถราง ซึ่งได้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และบุคคลทั่วไป ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในระหว่างการเดินทาง  รายละเอียดเพิ่มเติม...