บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ นำข้าราชการ พนักงาน บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันจักรี 6 เมษายน 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม...