กองประชาสัมพันธ์ฯ มมส จัดประชุมครั้งที่ 3 /2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และบุคลากรกองประชาสัมพันธ์ กว่า 50 คน เข้าร่วมประชุมติดตาม การบริหารงานกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อร่วมกันพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsวันนี้ (14 พฤศจิกายน 2560) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส จัดประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมรับเสด็จฯงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 25560 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับพลเอกคณิต เพิ่มทรัพย์ รองสมุหราชองครักษ์ ผู้แทนจากสำนักพระราชวัง ในโอกาสเดินทางมาตรวจดูความพร้อมและบริเวณโดยรอบของอาคารพลศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมงานกฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดมหาผล

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ทอดถวาย ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมโครงการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดโครงการบรรพชาหมู่ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ แก้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

กฐินสามัคคี ม.มหาสารคาม ประจำปี 2560

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ทอดถวาย ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐินสามัคคีในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยตั้งแต่เวลา 14.30 น. ได้รวบรวมปัจจัยต้นดอกเงินบุคลากรจาก กอง/สำนัก/ศูนย์/สถาบัน คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และจิตศรัทธาจากทุกฝ่ายมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ (ฝ่ายจีน)

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ Professor He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) (คนใหม่) และมอบของที่ระลึกขอบคุณ Mr.lin Haoye ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) ครบวาระ ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงการพัฒนาของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเซีย

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และนางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก Jenderal Soedirman University ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วย Professor Dr. Ade Maman Suherman ตำแหน่ง Dean of the Faculty of Law, Mr. Agus Nugroho ตำแหน่ง Head of the General Affairs and Finance Bureau และ Mrs. Dyah Woro Dwi Lestari ตำแหน่ง Vice Director of International Relations Office ในโอกาสเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ (Asset Manangement) และการจัดการการเงิน (Financial Management) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) คนใหม่

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairsเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายไทย) ได้นำ Professor He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายจีน) คนใหม่ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ และนางณัฐยา จอมพุทรา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ Guangxi University for Nationalities สาธารณรัฐประชาชนจีน  รายละเอียดเพิ่มเติม...