ประชาชนแห่เข้ารับบริการทำฟันฟรี ที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มมส

บรรยากาศที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่สุดท้ายยังคงคึกคัก โดยวันนี้ มีนักเรียน นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ทยอยเข้ามารับบริการตรวจ รักษาฟันฟรี กันอย่างต่อเนื่อง โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความอนุเคราะห์อาสาตรวจและรักษาฟัน ให้บริการทางทันตกรรม เช่น การตรวจรักษา อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ เบื้องต้น แก่ประชาชน  รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส ประชุมหารือวางแผนสำหรับนิสิต นักเรียน (กัมพูชา)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประชุมหารือวางแผนสำหรับนิสิต นักเรียน (กัมพูชา) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ โดยมี H.E. Serei Chumneas ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธี โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมหารือในครั้งนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวางแผนและดำเนินการสำหรับนิสิต นักเรียน(กัมพูชา) ในครั้งต่อไป  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ม.มหาสารคาม เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้น พร้อมตรวจรักษาฟัน ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ

นับเป็นปีที่ 8 แล้ว สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและการออกศูนย์ตรวจรักษาฟัน โดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สนองงานพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน  ในปีนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นสำหรับนักเรียน (กัมพูชา) ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ครั้งที่ 8 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส จัดงานเลี้ยงต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ H.E. Serei Chumneas รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมโครงการ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9 โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดมหาสารคาม ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม นำโดย นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำชาวมหาสารคามออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

วันนี้ (25 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นำคณะข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะ วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม  รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการบริหารงานและการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดี นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้อำนวยการกองต่างๆ ในสังกัด ให้การต้อนรับ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบริหารงานภายในสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย นายศรีเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้นำคณะผู้บริหารสายสนับสนุน และบุคลากร จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาบุคลากร : การศึกษาดูงานและการให้บริการที่ดีของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการบริหารงาน และการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม...

มมส จัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors)

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักศึกษาทั่วไป ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University Student Ambassadors) ร่วมกับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮม ROOM (รุ่นที่ 2) (The 2nd Homeroom Staff Workshop) ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธี โพธ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี อาจารย์ ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป ฝ่ายกิจการพิเศษและพัฒนาภาษาต่างประเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

บุคลากรกองประชาสัมพันธ์ฯ ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช สรงน้ำ ปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 ประจำปี 2561 ขึ้น ณ หอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือ รายละเอียดเพิ่มเติม...