ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ Divisions of Public Relations and International Affairs

กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4315 ภายใน 1233,1234

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : https://www.facebook.com/PR.MSUThailand/