ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 49 รายการ ของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 49 รายการ ของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

msu

ประกาศนโยบายการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  เรื่อง  นโยบายการให้บริการของกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ  สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ 2559